Logo fimry Unam
English version
Strona główna Mapa strony Kontakt
Dofinansowanie UE


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  

  • DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU


            Mamy zaszczyt poinformować, że firma UNAM ZŁOTÓW Andrzej Młynarski zrealizowała projekt w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

            Zrealizowaliśmy projekt pn.: „Wprowadzenie nowej gamy usług w zakresie obróbki metalu szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa UNAM ZŁOTÓW Andrzej Młynarski”. Na podstawie zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Umowy o dofinansowanie  nr: UDA-RPWP.01.02.01-30-557/09-00.

Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2009r. do 31 marca 2010r., na który to uzyskaliśmy 60% dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


  • ZARYS PROJEKTU


            Inwestycja naszej firmy była odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i bariery rozwojowe przedsiębiorstwa i obejmowała  zakup następujących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

  1. Frezarka CNC
  2. Tokarka CNC (1-metrowa)
  3. Tokarka CNC (2-metrowa)
  4. Centrum frezarskie
  5. Oprogramowanie do projektowania i zarządzania produkcją  • REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU


            W wyniku realizacji projektu zrealizowaliśmy zakładane przez nas cele:

- wprowadziliśmy 2 nowe grup wyrobów (Korpusy i elementy ze stali nierdzewnej oraz Odlewy żeliwne)

- wprowadziliśmy do oferty 1 udoskonaloną usługę (Usługę toczenia elementów o długości do 2 metrów)

- utworzyliśmy 3 nowe miejsca pracy (stanowiska: Operatora maszyny) 

 
Kontakt


UNAM Andrzej Młynarski

Ul. Okrężna 2
77-400 Złotów

Tel. +48 67 263 52 33
Fax. +48 67 263 52 33

http://www.unam.pl

e-mail: unam@unam.pl